Nákupní košík
Váš nákupní košík je prázdný

Uživatel: nepřihlášen

Reklamační řád

 

 

STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI - NESEDÍ SKLADNOSTI! KONTAKTUJTE NÁS O DOSTUPNOSTI TEL.Č. - 481 005 781

 

 

Zajímá Vás stav reklamace?

Volejte +420 481 005 771

Potřebujete nám doručit zásilku?
Zabalte ji, nezapomeňte pojistit, a pošlete nám ji na adresu:

   Nový-mobil.cz - prodejna Mobil Plus
   Soukenné nám.1
   460 01 Liberec

 

 

1. Záruční podmínky jsou stanoveny dle § 620 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb. v plném znění - Občanského zákoníka a § 616 zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníka v plném znění.

2. Zákonem stanovená lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dní.

3.  Při uplatnění práv z vad je kupující povinen se prokázat záručním listem či jiným průkazným dokladem pro reklamaci (např. daňovým dokladem). Záruka nepřesahuje rozsah záruky stanovené zákonem č. 40/1964 Sb. v plném znění - Občanským zákoníkem. Záruční doba počíná běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. Záruka je poskytována jako celek. Na žádnou součástku či část věci není poskytnuta samostatná záruka.

4.  Firmy nemohou ve 14 denní lhůtě odstoupit od kupní smlouvy, protože se nejedná o spotřebitele ve smyslu zákona č. 155/2010 Sb. Chceme však i právnickým osobám odstoupení umožnit, a to za podmínek, že žádostí o odstoupení souhlasí s 5% srážkou z prodejní ceny.

5. Zásilkový obchod:

 • Kupující je povinen ihned po obdržení zásilky prohlédnout zboží. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek.
 • Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned, před prvním použitím výrobku. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.
 • Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, neboť veškeré zboží je pojištěno. Před prvním použitím je kupující povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000 můžete do 14 dní od převzetí zboží.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od kupní smlouvy v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 • Kontaktujte nás (viz. kontakt) s žádostí o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu, číslem Vašeho bank. účtu a kontaktní adresou
 • Pokud jste již zboží obdrželi a převzali, zašlete jej zpět na naši adresu uvedenou v sekci „kontakty a prodejní místa“, a to za následujících podmínek:
  • zboží bude v původním obalu 
  • zboží musí být nepoškozené
  • zásilka je kompletní (včetně příslušenství a všech dokladů)

Důležité
Protože v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění. V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 • Zboží prosím posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku).
 • Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů pro fyzickém obdržení zboží.
 • V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

  6. Důležité
 • Pokud dojde k situaci, kdy bude z důvodu uživatelského zásahu, nutné přehrát software mobilního telefonu, bude toto provedeno bezplatně, avšak bez nároku uplatnění jako "reklamace".
 • Pokud obdržíme k reklamaci mobilní telefon bez požadavku na "zálohu dat" (provedeme na vyžádání za 100,-Kč), budou data automaticky nahráním nového SW trvale odstraněna.

 


  Uvedení v původní stav

  Prodávající má dle zákona právo na uhrazení nákladů vynaložených na uvedení v původní stav.

  Za tyto služby bude zákazníkovi účtováno následující:

  1. Rozmotané příslušenství (nabíječka, USB kabel apod.), nebo porušení ochranné folie
  Uvedení v původní stav = 100,-Kč

  2. Sluchátka - pokud jeví známky užívání, budou nahrazena.
  Uvedení v původní stav = 200,-Kč

  3. Obal (krabička) - nebude navrácena / bude poškozena
  Uvedení v původní stav = 500,-Kč*

  *Toto platí pouze v případě vrácení zboží ve 14denní lhůtě

 

5. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného, které je hrazeno paušálně na v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany kupujícího nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci , u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv)

Pokud dojde ke změně „Nákupního řádu“, nebo „Platebních podmínek“ v průběhu objednávky, je vždy postupováno v zájmu zákazníka. Starší verzí „Nákupního a Reklamačního řádu“ i „Dodacích a Platebních podmínek“ lze získat na vyžádání.

Profesionální servis

 

STRÁNKY JSOU V REKONSTRUKCI - NESEDÍ SKLADNOSTI! KONTAKTUJTE NÁS O DOSTUPNOSTI TEL.Č. - 481 005 781


 

Naše partnerské e-shopy:

Sluneční kosmetika na Parfémy-Eva.cz
Plážová lehátka od 199 Kč na Pohodové-bydlení.cz